Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Splošni pogoji

UPORABA STORITEV, KI GA PONUJA EuStore

Ta dokument vsebuje splošne pogoje, pod katerimi Eustore Telecom doo, Mihai Bravu 62A, Bukarešta, Romunija, številka za DDV RO46647405 zagotavlja storitve svojim uporabnikom preko spletne trgovine EuStore. Ti pogoji veljajo za vse stranke. Stranke se strinjajo, da bodo obstoječe hiperpovezave naložile na strežnik EuStore in uporabljale plačilne storitve, ki jih ponuja. Uporabnik se v celoti strinja, sprejema in soglaša, da bo spoštoval te pogoje. Identifikacija uporabnika za reproduciranje izjave o sprejemu Pogojev se izvede s shranjevanjem v dnevniške datoteke, s shranjevanjem IP naslova, s katerega je uporabnik dostopal do strežnika EuStore, ter vseh drugih pomembnih informacij.

Predmet splošnih pogojev

1. člen EuStore ponuja storitve, navedene v teh splošnih pogojih.

Pravice in obveznosti uporabnika

2. člen. Uporabnik ima pravico do ogleda in naročanja izdelkov, objavljenih v spletni trgovini EuStore 

3. člen. Uporabnik ima pravico biti obveščen o statusu naročila.

4. člen. Uporabnik, registriran kot uporabnik spletnega mesta EuStore. je v celoti odgovoren za zaščito uporabniškega imena in gesla ter za vsa dejanja, ki jih izvede on ali tretja oseba z uporabo njegovega uporabniškega imena in gesla. Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti EuStore. ob odkritju nepooblaščenega dostopa z uporabo njegovega uporabniškega imena in gesla ter kadarkoli obstaja nevarnost takšne uporabe.

člen 5. Uporabnik je dolžan plačati ceno naročila po načinu, ki je določen na spletni strani EuStore.

6. člen Vsaka oseba, ne glede na to, ali je registrirana kot uporabnik v EuStore. se zavezuje, da bo uporabljal naše storitve:

al. 1. da ne krši in spoštuje temeljnih pravic in svoboščin državljanov in človekovih pravic v skladu z ustavo in zakoni Republike Bolgarije ter priznanimi mednarodnimi akti;

 al. 2. da ne škodi dobremu imenu drugih in ne povzroči nasilne spremembe ustavnega reda, ki vodi k storitvi kaznivih dejanj, nasilja ali spodbujanja sovraštva na podlagi rase, narodnosti, narodnosti ali vere;

 al. 3. da ne krši drugih materialnih pravic, nematerialnih, absolutnih ali relativnih pravic in interesov, kot so lastninska ali intelektualna lastnina ipd.;

 al. 4. spoštuje bolgarsko zakonodajo, veljavno tujo zakonodajo, pravila morale in dobrega vedenja, etična pravila za uporabo interneta pri uporabi storitev, ki jih ponuja spletna stran EuStore;

 al. 5. nemudoma obvesti EuStore v primeru nepravilnosti ali nepravilnosti pri uporabi storitev, ki jih ponuja stran;

 al. 6. ne prenašati, pošiljati, prenašati, distribuirati ali na kakršen koli način uporabljati in tretjim osebam ne razkrivati programske opreme, računalniških programov, datotek, aplikacij ali drugih računalniških virusov, ki vsebujejo nepooblaščena gradiva, sisteme za daljinsko upravljanje (trojanski konj), računalniške kode oz. materiali, namenjeni motenju, preprečevanju, izkrivljanju ali omejevanju normalnega delovanja telekomunikacijske programske opreme, strojne opreme ali opreme ali pridobivanju nepooblaščenega dostopa ali dostopa do zunanjih virov ali programske opreme;

 al. 7. da ne izvaja zlonamernih dejanj;

7. člen. Z nalaganjem hiperpovezave, ki se nahaja na strežniku EuStore, uporabnik, ne glede na to, ali se je registriral kot kupec trgovine, izjavlja, da se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in se zavezuje, da jih bo upošteval. Splošni pogoji so objavljeni na vidnem mestu na spletni strani spletne trgovine in so dostopni vsakemu uporabniku.

Pravice in obveznosti EuStore.

8. člen. EuStore nima nobenih obveznosti ali objektivnih zmogljivosti in ne nadzoruje načina, kako uporabniki uporabljajo njegove storitve.

9. člen EuStore ima pravico, ne pa tudi obveznost, shraniti uporabljene materiale in informacije, ki jih na strežniku EuStore da ali jih uporabnik posreduje tretjim osebam ter jih posredovati tretjim osebam in pristojnim državnim organom, kadar je to potrebno za ohranitev zakonskih pravic. ter interesi, lastnina in varnost EuStore in tretjih oseb v primeru zahtevkov za kršitev njihovih pravic v zvezi z uporabo ali razširjanjem informacij ali gradiv ter ali te informacije zahtevajo javni organi in podobno.

10. člen EuStore lahko kadar koli, brez obvestila uporabnika, uporablja svoje storitve v nasprotju s temi pogoji, pa tudi, če EuStore meni, da je treba opravljene storitve prekiniti, začasno ustaviti ali spremeniti. EuStore ne odgovarja uporabnikom ali tretjim osebam za kakršno koli škodo ali izgubo dobička, ki bi nastala zaradi ukinitve, začasne ukinitve, spremembe ali omejitve dostopa do storitev, ki jih ponujajo z izbrisom, spreminjanjem, izgubo, netočnim pošiljanjem sporočil, gradiva ali informacij uporabnikom. registrirano ali posredovano s strani EuStore.

11. člen EuStore lahko zagotovi objavo hiperpovezav do drugih spletnih trgovin, strani ali virov v tematskih vrsticah svoje strani. EuStore ne odgovarja za kakršno koli škodo ali nerealizirane dobičke, ki bi lahko nastali v zvezi z uporabo, dostopom ali zanesljivostjo predloženih materialov in vsebin. Uporabnik prevzema polno odgovornost za vso škodo, povzročeno EuStore in tretjim osebam zaradi uporabe ali dostopa do teh spletnih mest in virov.

12. člen EuStore ne odgovarja za škodo, povzročeno z uporabo programske, strojne ali telekomunikacijske opreme ali za izgubo podatkov, ki je posledica razpoložljivih materialov ali virov, ki se iskajo, naložijo ali na kakršen koli način uporabljajo prek dostopa do opravljenih storitev. Nasveti, nasveti ali pomoč strokovnjakov in osebja EuStore glede uporabe potrošniških storitev ne bodo povzročili ali odgovornosti za EuStore.

čl.13. Uporabnik je dolžan EuStore, kot tudi katero koli tretjo osebo, povrniti morebitno škodo in izgubljeni dobiček, vključno z vsemi stroški in sodnimi taksami, ki nastanejo zaradi zahtevkov, prejetih od tretjih oseb in/ali odškodnine, plačane tretjim osebam v zvezi z spletno mesto. Spletna mesta, hiperpovezave, gradiva ali informacije, ki jih je uporabnik uporabil, objavil na strežniku ali v imeniku EuStore, ki jih je poslal, distribuiral, dal na voljo tretjim osebam ali posredoval prek EuStore v nasprotju z zakonom, predpisi, moralo ali pravili bontona v internetu.

14. člen. EuStore ima pravico zbirati in uporabljati podatke o svojih uporabnikih, ne glede na to, ali so registrirani kot člani EuStore ali ne.

15. člen. Podatke iz prejšnjega članka lahko uporablja EuStore, razen v primerih, ko je uporabnik svojo željo v zvezi s tem izrecno izrazil s povpraševanjem na office@eustore.ro. EuStore zbira in uporablja informacije za izboljšanje kakovosti opravljenih storitev. Vsi nameni, za katere bo EuStore uporabljal te podatke, bodo prilagojeni bolgarskemu pravu, veljavnemu mednarodnemu pravu in morali.

16. člen EuStore svojim uporabnikom zagotavlja zaupnost osebnih podatkov in podatkov. Slednji bodo uporabljeni, posredovani ali znani tretjim osebam, razen v primerih in pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.

17. člen. EuStore ima pravico namestiti piškotke na računalnike uporabnikov. To so besedilne datoteke, ki so shranjene na spletnem mestu trdega diska uporabnika in omogočajo pridobivanje informacij o uporabniku z identifikacijo in spremljanjem njegovih dejanj, obiskanih spletnih strani, ogledom hiperpovezav, ki jih uporablja, ogledom uporabljenih in registriranih informacij in podobno.

Sprememba splošnih pogojev

18. čl. Splošne pogoje lahko EuStore kadarkoli spremeni. Prav tako ima spletno mesto pravico do spremembe značilnosti storitev in splošnih pogojev ter v skladu s spremembami zakonodaje. EuStore se zavezuje, da bo kupce o spremembah Splošnih pogojev obveščal na viden način na svoji spletni strani z objavo obvestila o spremembah in jim dajal dovolj časa, da se z njimi seznanijo. V tem obdobju, če uporabnik ni izjavil, da zavrača spremembe, bodo te za uporabnika zavezujoče. Če uporabnik zahteva predlagane spremembe v določenem roku, ima EuStore pravico, da nemudoma začasno ustavi račun ali ustavi izvajanje storitev temu uporabniku.

Prehodne in končne določbe

19. člen "Uporabnik" pomeni vsako osebo, ki je na svoj računalnik naložila spletno mesto EuStore.

20. člen "Naročilo" pomeni vse izbrane izdelke in druge izbrane atribute kot način plačila in dostave s strani Uporabnika.

21. člen. Kontaktna telefonska številka in elektronski naslov sta prikazana v EuStore

POGOJI ZA SPREJEM VRAČILA ALI ZAMENJAVE IZDELKOV

Obveščamo vas, da imate v skladu z GEO 34/2014 rok za zahtevo za vračilo 14 koledarskih dni, ki velja od dneva, ko sprejmete izdelek, naročen prek spleta in dostavljen s kurirjem, ki ga je odobril dobavitelj.

Določbe GEO 34/2014 veljajo samo za potrošnika, opredeljenega kot vsaka fizična oseba ali skupina fizičnih oseb, ustanovljena v združenjih v smislu čl. 2 točki 2 SG, št. 21/1992 o varstvu potrošnikov, ponovno objavljeno, s spremembami.

V skladu z GEO34 / 2014 mora stranka (posameznik), ki želi uveljaviti svojo pravico do odstopa in vračila, upoštevati naslednje vidike:

 • Vrnjeni izdelek mora biti v enakem fizičnem in funkcionalnem stanju kot takrat, ko je bil prejet na podlagi spletnega naročila.
 • Stranka mora biti odgovorna za znižanje vrednosti blaga zaradi njegove uporabe v obsegu, ki presega mejo, potrebno za ugotavljanje narave lastnosti in načina delovanja.
 • Dobavitelj lahko zadrži denarno vsoto, ki je enaka strošku obnove vrnjenih izdelkov z napakami v videzu, delu, manjkajočimi dodatki ali nepopolno embalažo, prekomerno poškodovanimi ali manjkajočimi. Ta znesek določi pooblaščeni servis na podlagi ponudbe cene ali ponudbe za popravilo.
 • Kupec lahko prekliče odločitev o vračilu tudi po tem, ko je vrnjen izdelek prešel v last Ponudnika. V tem primeru so stroški vračila ali selitve izdelka odgovornost naročnika.

Eustore Telecom Ltd. si pridržuje pravico, da zavrne sprejem vračila v naslednjih primerih:

 •      več vračil (več kot dva vračila za isto vrsto izdelka, znamko in model).
 • če je kupljenih več izdelkov iste vrste, znamke in modela, je vračilo enega nezapečatenega izdelka sprejemljivo (ostale izdelke sprejemamo le, če so zapečateni v originalni embalaži z vsemi originalnimi etiketami).

Stroške vračila krije kupec, vračilo vrednosti izdelka pa se izvede v 14 koledarskih dneh od prejema izdelka, ki je bil predmet prodaje.

Izdelke, poslane s kurirjem, MORAJO vrniti z možnostjo »Odprt paket ob dostavi«, da lahko dobavitelj preveri vsebino in videz vrnjenega izdelka. Če vrnjeni izdelki ne izkoristijo te možnosti, si pridržujemo pravico, da jih zavrnemo.

Pošiljanje neustrezno pakiranega izdelka, ki vodi do njegovega kvarjenja med transportom, je izključno odgovornost pošiljatelja.

Dobavitelj preveri fizični in funkcionalni izgled vrnjenih izdelkov v 14 dneh od dneva nakupa in kupca obvesti o njihovem stanju.

1.1. Zahteva za vračilo:

Obvestilo o odločitvi o vračilu bo izvedeno tako, da izpolnite obrazec za vračilo v razpoložljivem razdelku za vračilo izdelkov in dostopate do te povezave https://eustore.si/returns-and... (potreben vnos) ali po elektronski pošti na naslov office@eustore.si

Po izpolnitvi obrazca za vračilo mora zadevni izdelek priti do dobavitelja v 14 koledarskih dneh.

 1.2. Pogoji za stanje zahtevanega izdelka:

 • biti nedotaknjen s posebnimi identifikacijskimi oznakami.
 • mora biti priložena vsa dodatna oprema, ki je priložena, vključno z navodili za uporabo in garancijskim listom.
 • ne kažejo fizične ali funkcionalne okvare.
 • ne predstavljajo manjkajočih elementov ali podsklopov.
 • brez sledi uporabe ali namestitve (ostanki hrane, prah, madeži, praske, prerezane cevi, modifikacije itd.).

Če je bil vrnjenemu izdelku priložen promocijski material ali darila, se le-ta vrne tudi v videzu, funkcionalnosti in embalaži, kot je prejet.

Če vrnjeni izdelek ne izpolnjuje navedenih pogojev za vračilo, si dobavitelj pridržuje pravico (v skladu z GEO 134/2014) odšteti od vrednosti izdelka zneske, potrebne za njegovo obnovitev, da se povrne v prvotno stanje, ko prejel od naročnika.

1.3. Vračilo neskladnih izdelkov:

Vračilo izdelkov lahko zahtevate v naslednjih primerih:

1.3.a. Izdelek, ki ne ustreza specifikacijam spletnega mesta:

Če se izkaže, da naročeni izdelek ne ustreza specifikacijam v naši ponudbi, lahko zahtevate njegovo vračilo za zamenjavo ali polno vračilo kupnine. Če se strinjate z zamenjavo z izdelkom z višjo vrednostjo, plačate razliko, če je vrednost nižja, prejmete delno povračilo do vrednosti nadomestnega izdelka. Stroške vračila in prevoza morebitnega nadomestnega izdelka krije dobavitelj, ki je naveden na računu (Eustore Telecom Ltd.).

1.3.b. Napačno dostavljeni izdelki (ne ujemajo se kot blagovna znamka, kategorija ali model z izdelkom, ki ga je naročil kupec):

Če prejmete drug izdelek od tistega, ki ste ga naročili, prosimo, da to čim prej prijavite, da izdelek vrnete in zamenjate s pravim. Vse stroške vračila in transporta ustreznega izdelka krije ponudnik, oziroma Eustore Telecom Ltd.

1.4. Izdelki, ki jih je mogoče vrniti samo zaprte, v originalni embalaži brez sledi uporabe (v 14 koledarskih dneh od dneva nakupa):

Naslednje kategorije izdelkov se lahko vrnejo samo zaprte v originalni embalaži in z nepoškodovanimi etiketami:

 •       Licence programske opreme, računalniške in konzolne igre, filmi, glasba (vsi izdelki dostavljeni na digitalnih medijih: cd/dvd, BD);
 • Potrošni material (filtri, kartuše za tiskalnike, trakovi, osvežilci zraka itd.);
 • SD pomnilniška kartica, mikro SD, XD, pomnilnik, SSD, HDD.
 • Slušalke, mikrofoni.
 • Čistilci zraka, vlažilniki in razvlažilniki zraka
 • Izdelki za intimno in zobno higieno (zobne ščetke, irigatorji za usta itd.)
 • Izdelki za higieno telesa (šampon, pena za kopanje, gel za prhanje, kreme, losjoni, dezodorant, sprej itd.
 • Izdelki za nego telesa: strižniki in britvice, epilatorji, škarje, krtače za lase, britvice, masažni aparati in drugo.
 • Kozmetika.
 • Izdelki za kuhanje in serviranje: krožniki, lonci, skodelice, jedilni pribor, ponve itd.
 • Tekstilni izdelki
 • Žarnice, baterije, svečke, avtomobilski akumulatorji (videti sledi uporabe, videz ni prijavljen na dan prevzema).
 • Kozmetika, maziva in filtri za avtomobile.
 • Etuiji in folije za tablice in mobilne telefone.
 • Medicinski pripomočki: termometri, aerosolne naprave, sfigmomanometer, glukometer itd.)

1.5. Situacije, ko kupljenih spletnih izdelkov ni mogoče vrniti:

  Izdelkov v eni ali več od naslednjih situacij ni mogoče vrniti:      

 • Izdelki, naročeni prek spleta, vendar prevzeti neposredno iz skladišča ali razstavnega prostora.
 • Izdelki, kupljeni od pravnih oseb (podjetja, PFA, fundacije, neprofitna podjetja)
 • Identifikacijske nalepke izdelka ali embalaže so poškodovane ali manjkajo;
 • elektronske licence ali kateri koli izdelek, dostavljen v elektronski obliki;
 • Tiskalniki ali večnamenske naprave, katerih potrošni material je bil natisnjen;
 • Oprema z aktiviranimi licencami OEM (licence vnaprej nameščene na prenosnih ali namiznih sistemih);
 • Oprema, iz katere so odstranjeni operacijski sistemi ali drugi programi, s katerimi so dostavljeni;
 • Naprave, zaščitene z geslom, ki jih je vnesel uporabnik, ali tiste, ki imajo konfigurirane uporabniške račune po meri, ki preprečujejo povrnitev naprave v prvotno stanje s programskega vidika;
 • Vgrajene klimatske naprave, rabljeni kuhinjski aparati, likalni stroji, ki kažejo sledi uporabe (praske, udarci, manjkajoči dodatki, sledi apnenca ipd.), rabljeni sesalniki, rabljeni DIY aparati.
 • Sanitarne naprave in artikli, ki so bili nameščeni ali uporabljeni: pipe, umivalniki, straniščne školjke, kopalne kadi, posodice za milo, držala za brisače ali toaletni papir, zasloni in filtri.
 • Uporabljena ali preizkušena ali zapečatena nezapečatena kozmetika, vendar je posoda polomljena in ni prijavljena na datum prejema s strani stranke.
 • Rabljeni ali preizkušeni izdelki za nego telesa: strižniki in britvice, stiskalnice za lase, škarje, krtače za lase, sušilnik za lase s čopičem ali frizerjem, stiskalnice za lase, rezila za britje itd.
 • Rabljene, poškodovane ali nemontirane avtomobilske pnevmatike s strani pooblaščenih podjetij na zadevnem področju.
 • Rabljeni potrošni material (filtri, svečke, žarnice, varovalke, svečke, blazinice itd.).

1.6. Splošne informacije:

V vseh zgoraj navedenih primerih, razen napak v garancijskem roku, je treba izdelke vrniti v stanju, v kakršnem so bili prejeti, po možnosti v originalni embalaži ter skupaj z vsemi originalnimi dodatki in dokumenti. Poškodba izdelkov ali njihova neprodaja vodi do zavrnitve vračila.

Vračilo izdelkov je možno le prek kurirskih podjetij.

 

2. Poplačilo:

 

2.1. Splošni pogoji za vračilo strankinega denarja:

Denar se vrne le, če izdelek plača kupec in ga vrne ponudniku v zakonsko določenih rokih (OUG34 / 2014 z vsemi nadaljnjimi dopolnitvami).

Za fizične osebe je denar mogoče vrniti le z bančnim nakazilom na račun.

Rok za izterjavo:

 • Za izdelke, vrnjene v prvih 14 dneh od nakupa, je rok za vračilo 14 dni od dneva, ko je dobavitelj prejel vrnjeni izdelek.
 • Za izdelke, ki jim je bila storitev zavrnjena ali ki so bili vrnjeni, ker so bili napačno dostavljeni ali poškodovani med transportom, se rok vračila določi sporazumno.

 2.2. Načini plačila:

Znesek bo povrnjen na naslednji način:

 • za naročila, plačana s kartico na spletu -> z vračilom zneska na račun, s katerega je bilo opravljeno plačilo. za naročila, plačana s PO / Vračilo / iTransfer / Bančna kartica -> z bančnim nakazilom.

 Naročilo, plačilo in dostava

 Oddaja naročila v EuStore je preprost postopek, ki vključuje izbiro izdelka, izbiro načina plačila in dostave ter potrditev naročila:

1. Ko najdete izdelek, ki ga želite kupiti, ga dodajte v svoj virtualni nakupovalni voziček tako, da neposredno kliknete gumb Dodaj v košarico.

2. Če želite dodati več kosov istega modela hkrati, dodajte želeno količino v polje, kjer je navedena količina:

3. Na strani nakupovalnega vozička lahko napišete želeni znesek, izdelke lahko odstranite iz košarice, lahko vidite nabrani znesek naenkrat. Vsebina nakupovalnega vozička bo shranjena do zaključka naročila, ne glede na to, katero stran spletnega mesta se boste odločili vrniti ali si ogledati, zato si lahko vsebino nakupovalnega vozička kadar koli ogledate s hitrimi povezavami v meni nakupovalne košarice v zgornjem desnem kotu strani.

4. Ko končate z izbiro izdelkov, kliknite gumb Plačaj na strani nakupovalnega vozička. Če ste registrirana stranka in ste na spletno mesto vstopili s svojim e-poštnim naslovom in geslom, boste lahko videli svoje kontaktne podatke. Če niste registriran uporabnik ali se niste prijavili na spletno mesto, se lahko kadar koli prijavite ali oddate anonimno naročilo brez registracije. Če izberete to možnost, vam ni treba ustvariti računa, samo ročno vnesite svoje kontaktne podatke.

5. Fiksna cena za dostavo v Romuniji na vse modele pametnih telefonov in tablic

6. Izberite način plačila in po potrditvi je naročilo pripravljeno.

Če izbranega izdelka trenutno ni na zalogi, se naročilo lahko odloži, dokler ga proizvajalec ne obnovi. V tem primeru vas bo skrbnik trgovine kontaktiral in vas obvestil o morebitnih zamudah. Zahtevate lahko zamenjavo ali preklic izdelka.